Karetkované náramky

 

Karetkovanie je jedna s najstarších techník textilnej výroby. Patrí medzi tzv. predtkáčske techniky, pretože nepoužíva krosná tak, ako ich poznáme dnes. 

Technika je známa v celej Európe, ale aj severnej Afrike (napríklad Egypte). 

Podľa niektorých zachovaných kresieb sa osnova natiahla medzi tkáča a nejaké pevný bod, napríklad strom (tkáč stál, jeden koniec osnovy mal prichytený k opasku, druhý na kmeni stromu). Nepochybne to bolo namáhavé. Vyrábali sa takto tkanice a popruhy, ale aj ozdobné lemy šiat. S rozvojom priemyselnej výroby postupne zaniká a udržuje sa viac-menej len v skupinách historického šermu a living-history (osobitne u tých, ktoré rekonštruujú život Slovanov a Vikingov). Je to škoda, pretože ide o techniku, ktorá umožňuje širokú škálu možností.

Osnova je natiahnutá medzi karetkami -  doštičkami s otvormi. Obvyklé sú karetky štvorcové, ale známe sú aj karetky šesťuholníkové alebo dokonca osemuholníkové, prípadne trojhuholníkové. V každom rohu je otvor, cez ktorý sa vedie niť. Otáčaním karetiek sa vytvára ziva - medzera v osnove, v ktorej sa vedie útok. 

Vzorovanie vytvárajú osnovné nite, útok nie je takmer viditeľný. 

Ďalej budeme popisovať spôsob tkania na karetkách so 4 otvormi. 

Vzor závisí od niekoľkých faktorov:

a- počtu použitých karetiek - najmenej 4, teda 16 nití (v dvoch krajných sú spravidla nite jednej farby) 

b-farby nití, navlečených v jednotlivých otvoroch

c-smer navlečenia nití (môžu sa navliecť systémom S alebo Z (pri S-navlečení je prechádza niť v otvore sprava doľava, teda z "lícovej" strany na "rubovú", pri Z-navlečení naopak).

Treba si uvedomiť, že pri otáčaní karetiek sa zväzok nití v karetke stáča - pri pohybe  "dopredu" v opačnom smere, ako sú navlečené (teda S navlečenie vytvára Z-smer),  pri otáčaní dozadu sa stáča v smere navlečenia.  

d-počtu otočení o 90 stupňov dopredu alebo dozadu. 

Z uvedeného je zrejmé, že je výhodné karetky označiť tak, aby bolo zrejmé, ktorá strana je "lícová" - predná a ktorá je "rubová" - zadná. Zároveň treba mať označené jednotlivé otvory (samozrejme, otvor musí byť rovnako označený na lícovej aj na rubovej strane). Obvyklé označenie otvorov je A,B,C,D.  

 

 

Nasledujúca strana


 

INDEX

alenagott@gmail.com